Design och implementering

Design och implementering

Design är ett mycket grundläggande steg när det handlar om att utveckla programvara. Här är det viktigt att det finns en tydlig plan att följa, vilken i sig är resultatet av en ganska lång process där funktionaliteten måste säkerställas redan på ritbordet. Detta steg följs av implementering, där programvaran ska installeras och distribueras till användarna. Nedan kommer vi titta närmare på dessa två steg.

Komplexiteten varierar

Både design och implementering varierar en del beroende på programvarans komplexitet. För att nämna ett exempel tog arbetet med Microsoft Word mycket längre tid än exempelvis för Microsoft Notepad, helt enkelt eftersom den sistnämnda har betydligt enklare inbyggd funktionalitet. Ju fler funktioner och systemkopplingar en programvara har, desto större är arbetet med design – trots att implementeringen inte behöver påverkas på samma sätt av detta.

Design och implementering

Under designfasen utvecklas själva programvaran. Det allra första steget i denna process är att noggrant planera allting i minsta detalj; här får det inte finnas några frågetecken kring funktionaliteten. Planering görs genom att rita olika schematiska flöden som programmeringen sedan ska baseras på. Varvat med programmeringen görs löpande tester av olika moduler, det vill säga de olika delar som sedan ska bli en fullständig programvara.

När all utveckling av programvaran är utförd och den är testad och klar följer själva implementeringen. Här ska programvaran installeras på de enheter som ska använda den. Det handlar ofta också om att göra installationer på servrar samt se till att den nya programvaran kommunicerar med andra förekommande system som delar information. Under implementeringen gör man fler tester för att försäkra sig om att exempelvis kopplingar fungerar som de ska.